Реєстрація

Угода користувача

Цей документ «Угода користувача» являє собою пропозицію parimatch2023.com (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача

1.1. У цьому документі і випливають або пов’язаних з ним відносинах сторін застосовуються такі терміни і визначення:

а) Сайт — інформаційний інтернет-сайт parimatch2023.com, що представляє собою систему інтерактивного обслуговування в режимі реального часу у всесвітній мережі Інтернет. Він включає в себе інформаційні послуги та дані, що надаються адміністрацією сайту parimatch2023.com, мобільної версії сайту parimatch2023.com, всіх мобільних додатків і інших продуктів parimatch2023.com, а також послуги і дані, надаються на Сайті третіми особами;

б) Угода — це Угода з усіма доповненнями і змінами;

в) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах він представляє юридичної особи;

г) Сервіс — комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Сайту;

1.2. Використання Користувачем Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
 • реєстрацію та/або авторизацію на Сайті;
 • розміщення або відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими, як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео-файли, відомості та/або інша інформація;
 • створює договір на умовах цієї Угоди відповідно до законодавства України.

1.3. Скориставшись будь-який із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу, Користувач підтверджує, що:

а) Ознайомився з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі і зобов’язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди або не має права на укладення договору на їх основі, йому слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.

в) Угода (в тому числі, будь-яка з його частин) може бути змінено Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації.

1.4. Дана Угода поширюється на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені діями користувачів Сайту.

2. Загальна інформація

2.1. Ця Угода юридично зобов’язує як Адміністрацію, так і Користувача.

2.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, виконаних Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від Сервісу Сайту.

2.3. Всі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

2.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.

2.5. Користувач, який вважає, що його права і інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті певного матеріалу, направляє претензію в службу підтримки сайту. Матеріал буде негайно вилучено з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

2.6. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісу, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісу, спрямованих на приведення діяльності сайту у відповідність з нормами.

3. Умови користування щодо Угоди

3.1. Сайт надає Користувачам Сервіс і можливість розміщення своїх матеріалів на безкоштовних підставах.

3.2. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедурою:

3.2.1. Заповнити реєстраційну форму: придумати і ввести логін облікового запису і пароль для доступу до Сервісу Сайту. Користувач персонально відповідає за безпеку свого логіна і пароля, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть виконані користувачем в процесі використання Сервісу Сайту;

3.2.2. Висловити згоду з умовами цієї Угоди. При цьому Адміністрація не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет правдивості і не несе відповідальності перед третіми особами за точність і правдивість такої інформації; не розцінює надану Користувачем інформацію як персональні дані, підлягають спеціальному захисті відповідно до Закону України « Про захист персональних даних »;

3.2.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати і зберігати реєстраційні дані Користувача в рамках Сервісу з метою виконання положень цієї Угоди.

3.3. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт.

3.4. Всі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, покупки і налагодження для цього відповідного обладнання і програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

3.5. Пароль користувача може бути відновлений Адміністрацією тільки в разі точного, правильного і повного введення інформації, зазначеної при первинній реєстрації Користувачем облікового запису.

3.6. Розміщення матеріалів і використання Сервісу є пост-модеруємим: модератор знайомиться з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо який-небудь матеріал порушує правила користування сайтом і/або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

4. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

4.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки і інші охоронювані законом матеріали, включно з текстами, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори.

4.2. Весь зміст Сайту, за винятком реклами, охороняється авторським правом як складовий твір, створене колективною творчою працею відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Зазначені в цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту і третіх осіб, які є власниками прав щодо матеріалів Сайту. При цьому всі правовласники можуть скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.

4.4. Користувач Сайту не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні продукти або іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту.

4.5. Користувач Сайту може завантажувати з Сайту матеріали, що охороняються авторським правом, тільки для особистого використання.

4.6. Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право і суміжні права, не допускається копіювання, поширення, передача третім особам, опублікування або інше використання в комерційних цілях матеріалів, завантажених з Сайту, без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту або іншого законного власника виключного права.

4.7. У разі отримання дозволу на копіювання, поширення, опублікування або інше використання матеріалів Сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, поширення, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про приналежність авторського права або зі зміною або винятком імені автора і/або товарного знака.

5. Умови розміщення Користувачами матеріалів на Сайті

5.1. Користувач розміщує свої матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації виключне право надання широкого доступу до матеріалів в межах даного ресурсу без виплати будь-якої винагороди.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять матеріали Користувача, рекламні банери і оголошення, модифікувати матеріали з метою розміщення реклами.

5.3. Поки не встановлено інше, всі майнові та особисті немайнові права на матеріали належать Користувачеві, їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальності за неправомірне використання і розміщення чужих матеріалів або на розміщення матеріалів, на які у Користувача немає дозволу відповідного правовласника. У разі, якщо буде встановлено, що Користувач, який розмістив матеріали, не є їх законним правовласником, ці матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

5.4. При розміщенні матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, вказаний Користувачем при наданні матеріалу.

5.5. Розміщуються на Сайті матеріали не повинні містити:

 • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, честь і гідність, права і охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, що пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознакою, що сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що містять сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами і т.д., встановлених законом України «Про мораль», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами;
 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину або представника організації і/або спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників і власників Адміністрації, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик якихось суб’єктів або об’єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно будь-яким контрактним відносинам;
 • матеріалів, які порушують права на будь-якої патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
 • нав’язливої реклами, спаму або нав’язування послуг іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу; а також серійні номери до комерційних програмним продуктам, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
 • навмисного і/або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
 • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
 • неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 • реклами наркотичних засобів;
 • записів в будь-чию адресу, що містять грубі і образливі висловлювання і пропозиції;
 • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

5.6. Забороняється мати більше одного аккаунта (клоноводство). У разі порушення угоди, аккаунт буде забанений (видалений) без будь-якого попередження.

5.7. Користувач розуміє і приймає, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали, розміщені для загального доступу, відповідально особа, зробила дане розміщення.

5.8. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок регулює зазначені претензії.

6. Припинення дії облікового запису і видалення матеріалів користувача

6.1. Користувач згоден з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису користувача і / або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача і без вказівки причини, в наступних випадках:

6.1.1. Порушення положень цієї Угоди, його частин і доповнень;

6.1.2. За відповідним записом органів державної влади, згідно з чинним законодавством;

6.1.3. У випадках, якщо Адміністрація вважатиме таке видалення необхідним для нормальної роботи сайту.

6.2. Користувач може запросити у Адміністрації деактивацію його аккаунта на Сайті. Під деактивацією слід розуміти тимчасове блокування аккаунта користувача з його збереженням без видалення інформації користувача з бази даних сайту. Для деактивації аккаунта Користувач повинен написати лист в службу підтримки Сайту з поштової скриньки, на який проводилася реєстрація аккаунта користувача, з проханням про деактивацію аккаунта.

6.3. Для відновлення реєстрації на Сайті ( активації аккаунта ), Користувач повинен написати лист в службу підтримки сайту з проханням активувати аккаунт користувача, з поштової скриньки, на який проводилася реєстрація аккаунта користувача.

6.4. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати ( модерувати ) або видаляти будь-які публікуються користувачем матеріали, в тому числі матеріали, що порушують заборони, встановлені п 5.5. чинної Угоди (а також будь-які інші заборони і вимоги, передбачені чинним законодавством України), з попереднім повідомленням або без такого, що не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

6.5. У разі розміщення Користувачем матеріалів, які йому не належать, і надходження від правовласника мотивованої скарги на порушення його охоронюваних законом прав, Адміністрація має право вилучити розміщений користувачем контент або заблокувати доступ до нього користувачів без повідомлення Користувача і без пояснення причин.

7. Права і обов’язки

7.1. Адміністрація зобов’язується забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату матеріалів, що розміщуються Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісу.

7.2. Користувач має право розміщувати за допомогою сайту об’єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

7.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні матеріалів, текстових повідомлень, а також вилучити матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

7.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст матеріалів, що розміщуються їм на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів і за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням матеріалів на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок регулює зазначені претензії.

7.5. Користувач надає Адміністрації невиключну ліцензію для використання, включаючи відтворення, поширення, переробку, публічний показ на Сайті і доведення до загального відома матеріалів, розміщених Користувачем в рамках порталу для публічного перегляду, як контенту сайту. Користувач, який є законним автором зазначених в цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права, згідно із законодавством України та міжнародними угодами.

7.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати в якихось комерційних цілях будь-які об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним правовласником.

7.7. Адміністрація не гарантує, що Сервіси Сайту будуть відповідати вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними і надійними.

7.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісів Сайту, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, який може бути завдано комп’ютера і / або даними в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

7.9. Адміністрація зобов’язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб на розміщені Користувачем матеріали. Користувач зобов’язується або надати Адміністрації права на публікацію матеріалу, або видалити матеріал.

7.10. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого ( правоохоронного ) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про користувача, не виключаючи персональні дані.

7.11. Адміністрація не несе відповідальності:

 • за дії Користувача на Сайті;
 • за збої, що виникають в телекомунікаційних і/або енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;
 • за зміст і законність Інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем в рамках Сервісу, а також за її характер;
 • за шкоду / упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
 • за достовірність рекламної інформації, одержуваної Користувачем в рамках сервісу, і якість рекламованих в ній товарів/послуг і т.п.;
 • за певні пошкодження програмного і/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті використання сервісу.